DanskDanskDansk

Dansk
Besøg den smukke slotspark

Tag en dejlig gåtur rundt i den smukke historiske slotspark, som er engelsk landskabshavestil. Haven går tilbage til 1500-tallet, og der findes flere sjældne, gamle træer.

Vallø

Historien om Vallø kan føres hele vejen tilbage til 1300-tallet, hvor det igennem årene har været ejet af en række kendte adelige og kongelige. I 1730 overtog Christian 6. Vallø, som han overdrog til sin dronning Sophie Magdalene. Hun oprettede Vallø Stift i 1737, en selvejende institution, som havde til formål at hjælpe og understøtte ugifte døtre i blandt den danske adel. Derudover, så skulle stiften også udøve social arbejde i lokalsamfundet.

I dag eksistere Vallø Stift stadigvæk - dog er formålet ændret til at stiftet skal "virke til fremme af almenvelgørende og almennyttige øjemed".

Vallø Stift driver også skov, landbrug, en campingplads og udlejer boliger.

Vallø Slotspark

Vallø Slotspark ligger som en flot ramme omkring Vallø Slot. Parken er omtrent 15 ha - og er bygget op i engelsk landskabsstil. Fra parken er det muligt at gå direkte over til Vallø Dyrehave, som fremstår betydeligt anderledes end slotsparken. Dette skyldes, at naturen får lov til at boltre sig på egne præmisser i Dyrehaven.

Imellem slotsparken og Dyrehaven ligger Dyrehavesøerne, som blev anlagt i perioden 1878-80, som led i et beskæftigelsesprojekt under en periode med høj arbejdsløshed.

Der er gratis adgang til slotsparken, men ingen adgang til selve slottet.

Åbningstider

Parken:
8.00 og solnedgang. Det er gratis at besøge parken.

Slottet:
Selve slottet er ikke åbent for besøgende, eftersom det bruges til privat-beboelse. Men slotspladsen er åbent fra 10-18.

Adresse

Slotsgade 4, 4600 Køge

Website

Læs mere her

E-mail

administration@valloe-stift.dk

Dansk

Del med dine venner, din familie eller andre, som du mener, skal have en kulturoplevelse.