DanskDanskDansk

Dansk
Romantik, idyl og fantastisk natur

Naturen omkring Øen Nyord er ganske speciel. Der er højtliggende morænebakker, strandenge og en stor ynglebestand af vade og andefugle. Og så er Nyord by kulturhistorisk interessant.

Foto: Camønoen 

Nyord

Nyord er en lille ø nord for Møn som er brofast fra Ulvshale på Møn. Øen er kun lige knap 5 km2 og har pr. 2018 kun 36 indbyggere, men her er meget at komme efter! En del af øen er Nyord Enge, som er knap 400 hektar stort. Det er et af de største og mest fuglerige strandengområder i Østdanmark. Her er store bestande af vade og andefugle.

I august vrimler det med Svaler på Nyord. Her samler de sig i Nyord by i deres søgen efter føde inden de tager sydpå.

 

Nyord by

Nyord by er en romantisk og idyllisk lille by. Her er næsten bilfrit, da det kun er beboere, som må køre i byen. Freden og roen kan mærkes, når man vandre ind i byen fra parkeringspladsen. Nyord er kulturhistorisk interessant fordi her findes det gamle landsbymønsker fra før man skiftede gårdene ud med tætliggende huse. Af den grund finder du mange søde landsby huse med de karakteristiske overkalkede bindingsværk.

I byen findes også en rundkirke fra 1800-tallet, Danmarks mindste museum (lodsudkig) og flere spise -og overnatningssteder.

Adresse

Ulvshalevej 401, 4780 Stege

Website

Læs mere her

Dansk

Del med dine venner, din familie eller andre, som du mener, skal have en kulturoplevelse.