DanskDanskDansk

Dansk
Et af Danmarks største og teknisk mest udfordrende arkæologiske projekter

Femernprojektet har været og er stadig ét af Danmarks største og teknisk mest udfordrende arkæologiske projekter. Arkæologerne er blevet udfordret såvel teknisk, logistisk og vejrmæssigt i deres søgen efter områdets forhistorie – og det er lykkedes over al forventning.

Foto: Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falsters rolle

Museet påbegyndte i 2013 de arkæologiske udgravninger forud for den faste Femern-Bælt forbindelse. På baggrund af forundersøgelser af arealet er der udpeget relevante områder til arkæologisk undersøgelse, fordelt på det ca. 300 ha store areal, der bliver påvirket af anlægsarbejdet. Udgravningerne foregår i et område, der gennem mange tusind år har været påvirket af klimaforandringer og havets indvirkning, hvilket tydeligt kan ses i forbindelse med udgravningerne.

Det store areal giver mulighed for at se på hele kulturlandskabet og ikke blot på de enkelte lokaliteter. Samlet set kan undersøgelserne derfor være med til at give en mere detaljeret forståelse af livet og virket i stenalderen - med særligt fokus på Lollands sydkyst.

Fund og udgravninger

Under udgravningerne øst for Rødbyhavn, er der afdækket talrige spor efter fortidens levevis i og af området. Ved udgravningerne er der gjort fund, der stammer helt tilbage fra istidens afslutning (Ahrensburgkultur, ca. 10.500 f.kr. – 9.000 f.kr.) og frem til vikingetid/tidlig middelalder.

Fund som forsvarslinjer fra romersk jernalder og fiskegærder, der strækker sig over flere kilometer i landskabet til de helt næsten mikroskopiske, som en halv vindruekerne – er med til at omskrive historien om tidligere tiders ”Lollikkers” liv og levned.

Byggeriet

Inden arbejdet med at bygge tunnellen til Tyskland kan gå i gang, så skal museets arkæologer udgravet mellem 15-20 hektar tørt land. Derefter forventes det at byggeriet kan gå i gang. Man regner med at byggeriet kan starte omkring 2020.

Forbindelse til Tyskland forventes at være færdig i 2028.

Udover udgravninger i området, så samarbejder museet også med Femern A/S om at dokumentere de ejendomme, som skal nedrives forud for byggeriet. Disse sættes i relation til områdets kulturhistorie og bidrager derfor til øget forståelse af lokalområdet.

Hør mere til et foredrag!

Museum Lolland-Falster afholder løbende foredrag omkring udgravningerne og dets fund. CulturePoint brugere får rabat på mange af disse.

Foredragene har forskelige fokus - eksempelvis stenalderen. Her bliver der fortalt om de seneste fund og resultater, som er med til at uddybe vores viden om Lollands stenalder. Hør blandt andet om de seneste resultater fra Femernudgravningerne ved Rødbyhavn eller om den gådefulde stenalderplads ved Lidsø, som ikke ligger langt fra udgravningerne ved Rødbyhavn.

Foredragene kan findes på CulturePoint under "arrangementer".

Hvis I er en gruppe, som gerne vil høre mere omkring arkæologien på Femernprojektet eller Lollands Stenalder iøvrigt, så kan man altid kontakte Museum Lolland-Falster.

Adresse

Østersøvej, 4970 Rødby

Dansk

Del med dine venner, din familie eller andre, som du mener, skal have en kulturoplevelse.